ZF 451-Pen محلولی با کیفیت عالی و رنگ مشکی براق جهت آبکاری قلمی رودیوم مشکی برای کاربردهای تزیینی می باشد. این محلول با ثبات بالا در برابر سایش مقاوم بوده و برای آبکاری جزیی، فرآیندهای چند رنگی، تصحیح و ترمیم پوشش سطوح مناسب است. مقدار رودیوم: 2 گرم در 100 میلی لیتر

ZF 450-Pen محلولی با کیفیت عالی و رنگ سفید درخشان جهت آبکاری قلمی رودیوم برای کاربردهای تزیینی می باشد. این محلول برای آبکاری جزیی، فرآیندهای چند رنگی، تصحیح و ترمیم پوشش سطوح مناسب است. مقدار رودیوم: 2 گرم در 100 میلی لیتر

ZF 440-Pen محلولی با کیفیت عالی جهت آبکاری قلمی روتنیوم برای مصارف تزیینی می باشد. این محلول برای آبکاری موضعی و دستی سطوح کوچک مناسب است. پوشش آن دارای رنگ خاکستری-سیاه براق است. مقدار روتنیوم: 2 گرم در 100 میلی لیتر، 5 گرم در 250 میلی لیتر