هیتر تیتانیومی 200W/230V

مناسب برای گرم کردن همه محلول های آبکاری رایج مانند رودیوم، روتنیوم، نیکل و …

مناسب برای دستگاه آبکاری کیهان۲

ابعاد:

طول: ۱۴۰ میلی متر

حداقل طول غوطه وری: ۱۰۰ میلی متر

قطر: ۱۹ میلی متر