محلول رودیوم سفید قلمی (ZF 450-Pen)

ZF 450-Pen محلولی با کیفیت عالی و رنگ سفید درخشان جهت آبکاری قلمی رودیوم برای کاربردهای تزیینی می باشد.

این محلول برای آبکاری جزیی، فرآیندهای چند رنگی، تصحیح و ترمیم پوشش سطوح مناسب است.

مقدار رودیوم: 2 گرم در 100 میلی لیتر