آند نیکل 2*50*100 میلی متر

آند نیکل برای محلول های آبکاری نیکل

ابعاد: 2*50*100 میلی متر