ﻣﺤﻠــﻮل ﺳﯿــﺎه ﮐﻨﻨــﺪه ﺗـــﺰﺋﯿﻨﯽ ﺑــﺮاي اﯾﺠــﺎد رﻧــﮕﯽ آﺑﯽ- ﻣﺸــﮑﯽ ﺑــﺮ روي ﺳــﻄﻮح ﻧﻘــﺮه، آﻟﯿﺎژﻫــﺎي ﻧﻘــﺮه و ﻣﺲ   بسته بندی: 1000 میلی لیتری

ﺑــﺎ اﺿﺎﻓــﻪ ﮐــﺮدن اﻓﺰودﻧﯽ ﻫــﺎي رﻧــﮕﯽ ﻣﯽ ﺗــﻮان رﻧــﮓ ﻻﯾــﻪ آﺑــﮑﺎري ﺑﺪﺳــﺖ آﻣــﺪه از ﻣﺤﻠــﻮل آبکاری ظلای ZF 790 را به شیوه ای کنترل شده تغییر داد. اساسا 3 نوع افزودنی وجود دارد: افزودنی رنگ سبز افزودنی رنگ قرمز افزودنی رنگ زرد   بسته بندی: 100 میلی لیتری، 250 میلی لیتری و 1000 میلی لیتری

براقی A و B، ترکیبات جدیدی با قدرت پرتاب خوب برای محلول های سیانیدی نقره است که در هر دو زمینه صنعتی و تزیینی کاربرد دارد. این فرآیند نقره براق با بازدهی بالا برای ایجاد پوششی بسیار درخشان و سفید در محدوده چگالی جریان وسیع کاربرد دارد.

براقی A و B، ترکیبات جدیدی با قدرت پرتاب خوب برای محلول های سیانیدی نقره است که در هر دو زمینه صنعتی و تزیینی کاربرد دارد. این فرآیند نقره براق با بازدهی بالا برای ایجاد پوششی بسیار درخشان و سفید در محدوده چگالی جریان وسیع کاربرد دارد.

ZF110 یک الکترولیت بر پایه نانوفناوری می باشد که از نقره و دیگر سطوح فلزات گرانبها با عیار پایین در برابر تیره شدن محافظت می کند. نانوپلیمرهای ویژه پس از جذب توسط سطح و ایجاد یک شبکه قوی یک فیلم محافظ به ضخامت چندین نانومتر تشکیل می دهند. این لایه محافظ نامریی، مانع از تیره […]

ZF 310 یک چربی گیر الکتریکی بدون سیانید است که برای چربی زدایی کاتدی همه فلزات رایج مناسب می باشد. برای تهیه یک لیتر محلول آماده به استفاده 60 تا 90 گرم از این پودر نیاز است. بسته بندی: 1 و 5 کیلوگرمی

ZF 306 یک پودر جرم زدا و گچ بر است که می تواند جایگزین فرآیند آزاردهنده و خطرناک با اسید سولفوریک باشد. برای استفاده از آن نیازی به جوشاندن محلول نیست. برای تهیه یک لیتر محلول آماده به استفاده 150 تا 200 گرم از این پودر نیاز است. بسته بندی: 1 و 5 کیلوگرمی

ZF 304 نمک جایگزین اسید های مایع در فرآیند فعال سازی سطح فلزات قبل از آبکاری می باشد. ذخیره سازی و استفاده از این محصول بسیار راحت است. این نمک برای فعال سازی سطح فلزات گرانبها، فلزات رنگی و آلیاژهای آنها همچون مس و برنج مناسب است. برای تهیه 1 لیتر محلول آماده به استفاده […]

ZF 301 یک شوینده قلیایی قوی برای دستگاه های تمیز کننده آلتراسونیک می باشد که به ویژه برای طلا و استیل مناسب است. برای تهیه یک لیتر محلول آماده به استفاده 30 تا 50 گرم از این پودر نیاز است. دمای مناسب استفاده 60 تا 80 درجه سانتی گراد می باشد. مدت زمان مورد نیاز […]