ZF 291 یک فرآیند سیانیدی با بازدهی بالا برای تشکیل لایه یکنواخت و براق از جنس مس می باشد. از این محلول آبکاری به عنوان زیر لایه قبل از انجام فرآیندهای آبکاری دیگر استفاده می شود. برای آبکاری بارل و رک مناسب است.

ZF 290 محصولی جدید برای آبکاری مس اسیدی براق است. این فرآیند با قدرت پرتاب عالی باعث ایجاد یک لایه یکنواخت می گردد. کیفیت بسیار بالای این محصول زمان آبکاری را به طور چشمگیری کاهش می دهد. از این محلول آبکاری اغلب به عنوان زیر لایه قبل از انجام فرآیندهای آبکاری دیگر استفاده می گردد. […]