پودر چربی گیری الکتریکی ZF 310

ZF 310 یک چربی گیر الکتریکی بدون سیانید است که برای چربی زدایی کاتدی همه فلزات رایج مناسب می باشد.
برای تهیه یک لیتر محلول آماده به استفاده 60 تا 90 گرم از این پودر نیاز است.

بسته بندی: 1 و 5 کیلوگرمی