پودر لیزگیری ZF 304

ZF 304 نمک جایگزین اسید های مایع در فرآیند فعال سازی سطح فلزات قبل از آبکاری می باشد. ذخیره سازی و استفاده از این محصول بسیار راحت است. این نمک برای فعال سازی سطح فلزات گرانبها، فلزات رنگی و آلیاژهای آنها همچون مس و برنج مناسب است.

برای تهیه 1 لیتر محلول آماده به استفاده 30 تا 50 گرم از این نمک مورد نیاز است.
مدت زمان غوطه وری 10 تا 30 ثانیه و دمای مناسب 18 تا 25 درجه سانتی گراد می باشد.

بسته بندی: 1 و 5 کیلوگرمی