هیتر تیتانیومی 500W/230V

مناسب برای گرم کردن همه محلول های آبکاری رایج مانند رودیوم، روتنیوم، نیکل، …

مناسب برای دستگاه آبکاری کیهان ۱۵

ابعاد:

طول: ۳۰۰ میلی متر

حداقل طول غوطه وری: ۲۰۰ میلی متر

قطر: ۱۹ میلی متر