آند نقره 2*50*100 میلی متر

آند نقره برای محلول های آبکاری نقره

ابعاد: 2*50*100 میلی متر