همگی محلول های آبکاری پلاتین

محلول آبکاری پلاتین (ZF782)
محلول آبکاری پلاتین (ZF782)

محلول آبکاری پلاتین اسیدی ZF782 لایه درخشان، براق و سخت پلاتین را آبکاری می کند. از آن برای کاربردهای تزئینی و صنعتی استفاده می شود. لایه آبکاری آن بسیار مقاوم به سایش و خوردگی است. ZF782 در محدوده چگالی جریان وسیعی قابل استفاده است و سرعت آب [...]

محلول آبکاری پلاتین (ZF780)
محلول آبکاری پلاتین (ZF780)

ZF780 برای آبکاری پوشش پلاتین یکنواخت، فوق العاده براق و بسیار مقاوم به سایش استفاده می شود. این محلول آبکاری اسیدی برای کاربردهای صنعتی استفاده می شود و تا ضخامت ده میکرون دارای لایه آبکاری بدون ترک، سفید و روشن است. ZF780 در محدوده چگالی جر [...]