همگی محلول های آبکاری نیکل

محلول آبکاری نیکل مات (ZF281)
محلول آبکاری نیکل مات (ZF281)

ZF281  محلول آبکاری نیکل مات برای بسیاری از کاربردهای تزئینی و صنعتی عالی است. از این محلول آبکاری می توان برای آبکاری رک و بارل استفاده کرد. پوشش آبکاری آن کاملا یکنواخت و به رنگ سفید مات است. [...]

محلول آبکاری نیکل براق (ZF280)
محلول آبکاری نیکل براق (ZF280)

ZF280  محلول آبکاری نیکل براق برای بسیاری از کاربردهای تزئینی و صنعتی عالی است. از این محلول آبکاری می توان برای آبکاری رک و بارل استفاده کرد. پوشش آبکاری آن سفید درخشان با ظاهر بسیار براق است. [...]