آبکاری الکتریکی:

فرآیند آبکاری الکتریکی به فرآیندی اطلاق می شود که در آن با استفاده از عبور جریان الکتریکی از یک الکترولیت مناسب در تماس با جسم مورد نظر، یک پوشش فلزی بر روی آن جسم (جسم رسانا-معمولا فلز) نشانده می شود. امروزه تکنیک های ویژه ای نیز جهت آبکاری سطوح نارسانا مانند پلاستیک وجود دارد.

فلزات و آلیاژهایی که جهت انجام آبکاری به کار می روند عموما شامل نقره، طلا، پلاتین، رودیوم، روتنیوم، پالادیم، ایریدیم، کروم، کادمیم، نیکل، مس، آهن، قلع، روی، برنج، برنز، آلیاژهای طلا و …. می باشند.

هدف از انجام آبکاری مقاصد تزئینی، صنعتی می باشد.