آبکاری پالادیوم

پالادیم مانند طلا در مقابل اکسید شدن در دمای اتاق مقاوم است و تیره نمی شود. از کاربردهای آبکاری پالادیم می توان به جواهرآلات و الکترونیک اشاره کرد. همچنین در زیور آلات می توان از پالادیم به جای نیکل (که سبب حساسیت پوستی می شود) به عنوان لایه بین طلا و مس در آبکاری طلا روی قطعات مسی استفاده کرد.

در صنعت می توان از نیکل، به دلیل قیمت ارزانتر نسبت به پالادیم، به عنوان زیر لایه در آبکاری طلا روی مس استفاده کرد. نیکل یک فلز مغناطیسی است در حالیکه پالادیم نه. بنابراین در کاربردهایی که عملکرد غیرمغناطیسی موردنیاز است می بایست از پالادیم استفاده کرد. پالادیم دارای خاصیت لحیم پذیری می باشد و فرآیندهای لحیم کاری استاندارد که برای طلا استفاده می شود، در مورد پالادیم نیز کاربرد دارد.