آبکاری روتنیوم

رنگ پوشش آبکاری شده روتنیوم خاکستری تا مشکی رنگ است و برای کاربردهای تزئینی مورد توجه است.

روتنیوم سختی بالا و مقاومت خوبی در برابر خوردگی دارد. از این فلز در صنایع الکترونیک و همچنین جواهرآلات استفاده می شود. روتنیوم در برابر اکسید شدن مقاوم است اما در دمای 500 درجه اکسید می شود.

این فلز نسبت به فلزات طلا و رودیوم قیمت کمتری دارد.